ZBOŽÍ V AKCI

běžná cena 325,00 Kč
naše cena 323,00 Kč
skladem
naše cena 446,00 Kč
skladem
běžná cena 3 499,00 Kč
naše cena 2 488,00 Kč
skladem

Úvod » Prevence » Oxytocin

Prevence / Oxytocin

 

 

Hormony regulují velké množsví procesů v lidském těle

 

Hormony jsou látky, které vznikají ve žlázách i orgánech našeho těla. Z těchto míst jsou uvolňovány do krevního řečiště. Slouží k regulaci velkého množství procesů v lidském těla, jedná se o procesy fyziologické i biochemické povahy, ovlivňují vývoj a růst i proces stárnutí. Dobrá koordinace hormonálních regulací je nezbytná pro naše zdraví a dobrý stav našeho těla. Pokud se potýkáme s poruchami v činnosti hormonů, může tento problém vést k různým onemocněním, mezi která patří například cukrovka nebo kretenismus. Poruchy hormonů jsou diskutovány při obezitě, hubnutí, dále při problematické pleti či při problémech s vypadáváním vlasů. Produkce hormonů se obvykle zhoršuje s přibývajícím věkem. V posledních letech a desetiletích došlo k masivnímu rozšíření používání hormonální antikoncepce. Ta ovlivňuje nejen životní prostředí, ve kterém se dostává například do vody, kterou posléze pijeme. Ovlivňuje také lidské zdraví a právě produkci hormonů.

 

Oxytocin nepřispívá pouze ke zdárnému průběhu porodu

 

Oxytocin je hormon, který je spojován především s nekomplikovaným průběhem porodu. Věda však v poslední době objevila mnoho dalších důležitých funkcí oxytocinu v ženském i mužském těle. Oxytocin se pyšní metaforickým pojmenováním jako hormon lásky, důvěry a partnerské věrnosti. Z chemického hlediska se jedná o peptidový hormon, který je složený z celkem devíti aminokyselin. Roku 1953 popsal americký vědec Vincent du Vigneaud pořadí aminokyselin v oxytocinu. Brzy na to připravil oxytocin syntetickou cestou. Již roku 1955 byla tato práce odměněna Nobelovou cenou za chemii. Oxytocin je produkován v jedné z oblastí mozku, v hypotalamu, odtud je poté transportován do hypofýzy, konkrétně do jejího zadního laloku. Oxytocin způsobuje kontrakce dělohy, velice se tak rozšířila injekční aplikace syntetického oxytocinu pro snažší porod. Oxytocin vyvolává též stahy hladké svaloviny v mléčných žlázách, čímž pomáhá při vystřikování mléka při kojení. Oxytocin disponuje širokou škálou nejrůznějších účinků v dalších orgánech, například v mozku či v srdci. Tyto nové poznatky byly objeveny díky rozvoji technik molekulární biologie a také zobrazovacích metod. Oxytocin má nezanedbatelný vliv na procesy učení a na paměť, ovlivňuje sociální i rodičovské chování. Ovlivňuje také vytváření partnerských svazků či odpovědi na stresové situace. Uplatňuje se při vzniku i léčení zhoubných nádorů. Zajímavostí je, že tato látka může zcela protichůdně ovlivňovat jednu a tu samou fyziologickou funkci.

 

Oxytocin s uvolňuje při objímání, dotýkání a mazlení

 

Oxytocin se ze svých zásobáren v hypofýze uvolňuje při dotycích, mazlení a hlazení. Na Univerzitě v San Franciscu proběhl výzkum, z jehož výsledků vyplývá, že ženy, které jsou spokojené se svým partnerským vztahem, mají vyšší hladinu oxytocinu oproti ženám, které nemají partnera nebo jsou ve svém vztahu nespokojené. Byly provedeny experimenty s hraboši pocházejícími z amerických prérií a hor. Ty poukázaly na význam oxytocinu pro vytváření partnerských svazků a rodičovského chování. Jedná se o druhy hrabošů, kteří dorůstají velikosti křečka, a mají rozdílné společenské chování. Hraboši pocházející z prérií preferují monogamní svazky, které trvají celý život. Pečlivě se starají o své potomky, o které pečují samice i samci. Hraboši z hor se chovají naopak značně promiskuitně. Samičky střídají a potomstvu se věnují pouze samice. Vědci zjistili, že u prérijních hrabošů se při páření uvolňuje oxytocin. Samečci disponují větším počtem receptorů pro oxytocin v určitých částech mozku. Dokážou si lépe užívat rozkoš při pohlavním styku. Oxytocin tak můžeme nazvat také jako hormon rozkoše či hormon slasti. U horských hrabošů nedocházelo při páření k uvolňování oxytocinu a v jejich mozku se nacházelo daleko méně receptorů pro oxytocin. Když vědci začlenili gen pro oxytocin do mozku hrabošů s promiskuitním chováním, stali se z nich rázem samečci s monogamním chováním. Existují snahy aplikovat tyto poznatky i na člověka, spíše se však jedná o snahu vědecky vysvětlit zájem mužů o různé partnerky než o pokusy, jak učinit přelétavého muže věrným. Farmaceutickým firmám připadá jako atraktivní možnost nabízet preparát, prostřednictvím kterého by bylo možné čichat oxytocin, čímž by se dostával do mozku. Každá žena by pak jistě uvítala možnost mít doma rozprašovač obsahující právě oxytocin.

 

Oxytocin vede ke zvýšení důvěry v mezilidských vztazích

 

Jak jistě všichni víme, důvěra je základním předpokladem kvalitních, stabilních a dlouhodobých vztahů. Může se jednat o vztahy rodinné, partnerské i přátelské. Důvěra je důležitá také v obchodních vztazích, v řízení organizací a své místo má také při politických vyjednáváních. Na důvěře je založen lidský úspěch téměř ve všech sférách života. Jen díky důvěře můžeme mít kvalitní partnerský i rodinný život, můžeme být uznávanou osobou ve společnosti či mít dobře rozjeté podnikání, které bude dlouhodobě fungovat. Vědci z Univerzity v Curychu publikovali článek o tom, že intanasální aplikace oxytocinu vede ke zvýšení důvěry v mezilidských vztazích. Tento článek se roku 2005 objevil na titulní straně prestižního vědeckého časopisu s názvem Nature. Do studie se zapojilo celkem 194 studentů z různých univerzit v Curychu. Šokujícím na této studii byl fakt, že studenti hráli hru, kde se však rozhodovali ohledně investování skutečných finančních prostředků. Investor mohl investovat určité množství finančních prostředků prostřednictvím čtyř různých bankéřů. Na investorovi bylo rozhodnutí, kolik peněz nakonec investuje. Bankéř mohl jeho důvěru při vysoké investici odměnit, čímž by zvýšil jeho zisk. Měl však také možnost jeho finanční prostředky vytunelovat anebo se zkrátka investice nemusela podařit. Riziko spočívalo v tom, že si investor nemohl být vůbec jistý, jak se zachová jeho bankéř. Pokud se stalo, že investor o svůj vklad přišel, vztah dané dvojice se rozpadl. 24 hodin před uskutečněním pokusu nesměli aktéři požívat kávu, alkohol ani cigarety. Polovině hráčů byl do nosu aplikován syntetický oxytocin. Druhé polovině byl aplikován roztok ve spreji, který však oxytocin neobsahoval. Každý účastník měl pro hru k dispozici 80 švýcarských franků. Tato studie vedla k závěru, že aplikace oxytocinu zvýšila ochotu hráče akceptovat riziko plynoucí z nejistých společenských vztahů. Nejednalo se tak pouze o ochotu riskovat, jednalo se především o zvýšení důvěry v to, jak bude jednat spoluhráč. Autoři studie tak uvažují o tom, že je možné, že se oxytocin po vdechnutí dostane do mozku a navodí stav, který člověku usnadní pociťovat důvěru k partnerovi. Spreje obsahující syntetický oxytocin dnes již nabízejí některé farmaceutické společnosti. Jedná se tak o jakousi „tekutou důvěru“, která by mohla zlepšit partnerské soužití i jednání našich politiků.

 

Oxytocin může růst nádorů podnítit i zastavit, v každé tkáni působí odlišně

 

Každý hormon, který učinkuje v našem těle, se vyznačuje výskytem různých receptorů v různých tkáních. Jeden hormon tak může způsobovat různé účinky. Oxytocin je však velice zajímavý a jedinečný tím, že funguje na základě jednoho receptoru, který je totožný v různých buňkách i tkáních. I přesto dokáže vyvolat obrovské množství velice rozdílných odpovědí. Šokující je také to, že tento hormon může v některých tkáních podnítit vznik zhoubného nádoru a v jiných tkáních dokáže naopak růst zhoubného nádoru zastavit neboli inhibovat. Vědci tak s nadsázkou tvrdí, že i samotné působení oxytocinu se dá označit jako promiskuitní. Zajímavostí je také to, že velký počet nádorů disponuje receptory pro oxytocin. Jedná se zejména o karcinomy prsu a dělohy, dále karcinom prostaty, Kaposiho sarkom či karcinomy malých plicních buněk. Příkladem mohou být také některé nádory v mozku. Vědci zjistili, že růst nádorů vaječníků může být zastaven právě díky oxytocinu. Oxytocin brání rozšíření zhoubných buněk do dutiny břišní a omezuje růst nádorů prsu. Naopak však podporuje růst nádorů kostního původu či Kaposiho sarkomu.Vědci stále zkoumají tyto mechanismy, snaží se jim přijít na kloub a dojít k jednoznačným závěrům. S přibývajícím věkem dochází ke snížení hladiny oxytocinu v prostatě i ve vaječnících. Účinnou prevencí rakoviny by tak mohlo být právě již zmíněné mazlení a dotýkání. Což je, jak sami jistě uznáte, velice příjemnou prevencí.

 

Autistické děti mají nižší hladinu oxytocinu v krvi

 

V současné době dochází k růstu počtu dětí s autismem. Dle epidemiologických průzkumů provedených v USA a Velké Británii postihuje v současnosti autismus jedno dítě ze sta stejně starých dětí. Tyto údaje mají svá regionální specifika, v některých oblastech se jedná o jednoho chlapce ze šedesáti zdravých vrstevníků. O epidemii autismu se dnes hovoří zcela otevřeně. Vláda USA vydala v březnu roku 2009 federální strategický krizový plán, který si klade za cíl hledat možnosti, jak by bylo možné autismus léčit či minimálně alespoň zlepšovat některé ze symptomů, kterými se projevuje. Vědci se zabývají otázkou, co všechno se za dvě poslední desetiletí změnilo v oblasti životního stylu a co by mohlo patřit mezi příčiny takto prudkého nárůstu počtu dětí postižených autismem. Oxytocin se v tomto ohledu nachází na seznamu příčin i na seznamu terapeuticky účinných látek. Děti trpící autismem se častěji narodí matkám, kterým byla při porodu aplikována injekce oxytocinu. Děti s autismem také nemají přiliš rády jakékoliv dotyky a mazlení. V jejich krvi je nižší hladina oxytocinu ve srovnání s dětmi stejně starými, které autismem netrpí. Studie prokázaly, že vdechování oxytocinu by mohlo vést u mladých dospělých autistů ke zlepšení řeči a také pomoci zredukovat repetitivní chování, jelikož opakování určitého chování či pohybů je typickým vnějším projevem autismu. V USA nyní probíhá rozsáhlá klinická studie, která zkoumá vliv vdechování oxytocinu na autismus u dětí. Láska by tak mohla být tím lékem, který pomůže na autismus či autistům alespoň pomůže zmírnit příznaky jejich onemocnění. Navíc se jedná o terapii, která nemá naprosto žádné negativní vedlejší účinky. Láska, objímání, dotyky a mazlení jsou důležité i u všech zdravých lidí. Tento fyzický kontakt má vliv na vytváření vztahů všeho druhu, na učení, na zdravotní stav, udržení rodiny i dobrého fungování společnosti jako celku. Různé doteky by neměly chybět nejen ve vztahu dvou lidí, kteří žijí v partnerském soužití, ale ani ve vztahu rodičů a dětí, protože děti kontakt také potřebují. Stejně tak může být příjemné objetí dvou přátel, které dodá oporu a pocit radosti, že se s námi daný člověk sešel a strávil s námi nějaký příjemný čas.

 

 

 

 

 

 


skladem novinka akce
běžná cena 325,00 Kč

naše cena 323,00 Kč

skladem
akce


 

naše cena 99,00 Kč

skladem


 

naše cena 139,00 Kč

skladem


 

naše cena 99,00 Kč

skladem


 

naše cena 99,00 Kč

skladem
 

naše cena 1 099,00 Kč

skladem


 

naše cena 199,00 Kč

skladem

MzQ2ODA3Y